Friday, July 20, 2012

Municipal Council passes resolution granting “Camiguin Ning Dughan” official recognition


Councilor Liberato "Liber" E. Babanto during the Mahinog charter day celebration July 1, 2012 where he recited his own  poem entitled, "Camiguin ning dughan."
Mahinog, Camiguin - The Municipal Council here recently approved a resolution granting “Camiguin Ning Dughan” official recognition of the municipality of Mahinog in the province of Camiguin.

The poem was composed by Liberato E. Babanto, member of the 18th municipal council.

The resolution says the words in the poem “Camiguin Ning Dughan" gives an accurate description of the gifts of nature, charm and heritage of the province of Camiguin that few places possess and attract people from all over the globe.

“The writer does a good job of portraying the homely qualities found in Camiguin, the same qualities where one finds in a good home -- beauty, joy, security and prosperity,” the resolution reads.

“Granting this poem official recognition will be helpful in maintaining a common bond of pride and love for every Camiguingnon in their home island province of Camiguin, a beautiful island blessed with natural attractions, warm, very friendly and hospitable people,” the resolution notes.

“The poem expresses the hopes, ambitions and pride of the people of the Mahinog, Camiguin; now therefore be it resolved, That Sangguniang Bayan  of Mahinog (Municipal Council) hereby grants “Camiguin Ning Dughan” composed by Liberato E. Babanto official recognition of the municipality of Mahinog, Camiguin,” the council declares.

Liberato E. Babanto, a long time and acclaimed public servant, is a gifted poet and has written many encouraging and inspiring poems and several of those formed part of the record of the Municipal Council.

Full text of the poem:

CAMIGUIN NING DUGHAN

Balak ni Liberato "Liber" E. Babanto

Pamalandungan ta ang tubig nga nagdagayday sa kasapaan
Mahilom ug malinawon dha sa kagabhion
Dili angayan kahadlokan ang kangitngit
Kon may makita kang bitoon sa kalangitan
Himoa kining dan-ag sa imong giagian
Ug kon may makita kang gabon sa kapanganuran
Hinumdumi ang gabon kong mahimong ulan
Sama usab sa tubig sa kasapaan
Sukda niini ang giladmon
diha sa imong kaugalingon
Sama niining balak Mahinognon
Nagaulohan "Camiguin Ning Dughan"

Isla nga mugna sa kinaiyahan
Gipalibutan sa matin-aw halapad kadagatan
Bulawanong hiyas o gawi sa mga katawhan
Mapahiyumon matahum kababayen-an
Kinaiyanhong mga gasa sa palibot gitugahan
Halos anaa ang tanan

Kon sa halayong dapit pagalantawon
Napahimutang kini nga labing malinawon
Nagkurba-kurba nga kabungturan
Berde nga mga kabukiran
Maoy larawan motapot sa panumduman.

Nagkadaiyang tubig niini ang mibuhagay
Gawas sa mga mahabog nga busay
Anaay maaslom, mabugnaw ug mainit sa kanunay
Andam ug tagana gamiton aron magdalit ug kalipay

Sumala sa mga maalamon
Pito ka bulkan ang naangkon
Duha lamang ang nagmadasigon
Dihang tuig 1871 bulan kadto sa Mayo
Karaan Vulcan sa Bonbon, Catarman miboto
Ug 1951 Vulcan Hibok-hibok mibuga sa mainit nga lava

Usa sa pinakasikat nga prutas mao ang lanzones
Gibantog tibook kalibutan usa's pinakatam-is
Busa kapatagan man o kabungturan
Gidasig ang tanan lanzones matamnan

Lanzones Festival usa's pinakadakong kasaulogan
Sa mga Kamiguingnon gitambayayongan
Nagkadaiyang sector nagtampohan
Aron pag-apil sa mga kalihokan

Panahon sa mahal nga adlaw Kamiguin ang puntarya
Sa mga lumad o dumuduong aron paglibot sa isla
Ug kon mahapitan mo ang estasyon sa Krus didto sa Walkway
Agi'g paghandum sa sakripisyo sa bukid sa kalbaryo
Imo usab dayon malantaw ang dakung Krus sa nalubog nga sementeryo

Concreto nga kadalanan gipalibutan
Apil pa gani ang mga barangay sa kabukiran
Nahitabo kini sa mga Romualdo nga pamunuan
Suportado sa mga katawhan

Dugay nang gipangandoy zipline miabot sa katumanan
Benoni Taquines Lagoon ang napahimutangan
J & A fisphen nga pagdumala
Dugang pagdani sa mga turista

Duha ka isla sa Mantigue ug White Island
Gihandom sa mga dumudoong madalikyatan
Katahum sa palibot imong masaksihan
Apil pa ang ilalom sa kadagatan

Salamat sa mga pamunuan ug agencia hingtungdan
Mga naupaw nga dapit sa kakahoyan gipangtamnan
Proteksyon kini sa kinaiyahan ug katalagman
Resulta nga madali pagbag-o sa kapanahunan

Mabuhay Camiguin yuta kong natawhan
Gugma ug pagmahal nahipatik ning dughan
Kon ugaling ikaw pasipad-an
Bugtong kong kinabuhi ikaw akong halaran.


No comments:

Post a Comment

Chat @ mahinog trumpet